Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Hotline Hoặc

Triển Khai Bảo Vệ Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội

Được sự tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ cũng như sự chuyên nghiệp trong hoạt động bảo vệ, Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hà Thành đã triển khai nhân viên bảo vệ thực hiện đúng phương án đã thông nhất đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho Trường Đại Học Nội Vụ.

Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.

Với sứ mệnh quan trọng và yêu cầu cao về lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, Trường Đại Học Nội Vụ đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hà Thành để đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong nhà trường.

Với sự lỗ lực phấn đấu và phương pháp huấn luyện đào tạo cũng như sự khắt khe từ khâu tuyển dụng nhân sự, công ty Bảo vệ Chuyên nghiệp Hà Thành quyết tâm phấn đấu hơn nữa để ngày một nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày một tốt hơn về dịch vụ bảo vệ trường học cũng như dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016.